• لیست بناهای ثبت شده
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
  شهر كاشمر (شمال شهر) - خيابان مزار وقفي بنا آرامگاه 1356/08/02 1488 قاجاريه امامزاده سید مرتضی 1
  شهر كاشمر- خ فيض آباد- میدان امام- ابتدای خیابان شهریور17 وقفي بنا مسجد 12/25/1380 5152 قاجاريه مسجد جامع کاشمر 2
  بخش مركزي - دهستان بالا ولايت - روستاي فروتقه خصوصي بنا يخچال 07/07/1381 6429 قاجاريه یخچال قدیمی کاشمر 3
  شهر كاشمر - خ فاطمي - خیابان امام خمینی وقفي بنا باغ 03/10/1382 8738 صفويه  معاصر باغمزار کاشمر
  (بقعه سيد حمزه)
  4
  بخش كوهسرخ - روستای کریز دولتي بنا سد 08/02/1382 10458 قرن 7 ه.ق بند شش طراز 5
  شهر كاشمر - خيابا ن مدرس - بلوار شاهد وقفي بنا آرامگاه 12/24/1383 11675 پهلوي دوم آرامگاه مدرس 6
  شهر كاشمر- خيابان 15 خرداد (خ خاكي) وقفي بنا آرامگاه 04/05/1384 11925 اواخر قاجار مقبره سيد اسماعيل نبوي 7
  شهر كاشمر- خيابان مدرس - جنبه تكيه ابوالفضلي وقفي بنا مسجد 04/05/1384 11926 اواخر قاجار مسجد حاجي جلال 8
  شهر كاشمر - خيابان امام خميني - نبش چهارراه بهبودي خصوصي بنا منزل 04/05/1384 11927 قاجاريه خانه احمد پناه 9
  شهر كاشمر - خيابان 15خرداد (خ خاكي) وقفي بنا آرامگاه 04/05/1384 11928 اواخر قاجار- اوايل پهلوي مقبره افتخار التجار 10
  شهر كاشمر- خيابان امام خميني - ميدان مركزي شهر وقفي بنا مدرسه 04/05/1384 11929 اواخر قاجار مدرسه حاج سلطان العلما 11
  شهر كاشمر - حاشيه ميدان مركزي شهر وقفي بنا رباط 04/05/1384 11930 اواخر قاجار كاروانسراي امين 12
  بخش كوهسرخ- دهستان بررود - 15 كيلومتري روستاي اوندر وقفي بنا آرامگاه 05/22/1384 13181 قرن 12-13ه.ق مزار پشت پنجه پسر 13
  بخش مركزي - 2 كيلومتري جنوب شرقي روستاي قوژد عمومي بنا آسياب 05/22/1384 13182 اواخر صفويه آسياب آبي طلا آباد 14
  بخش كوهسرخ - دهستان بررود - روستاي بند قراء عمومي بنا حمام 05/22/1384 13183 قاجاريه حمام بند قراء 15
  بخش كوهسرخ- دهستان بررود - 15 كيلومتري شمال روستاي اوندر وقفي بنا آرامگاه 05/22/1384 13184 اواخر صفويه مزار پشت پنجه پدر 16
  بخش مركزي - 2 كيلومتري روستاي قوژد دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13186 سلجوقي بقاياي قلعه ريگ 17
  بخش مركزي - روستاي زنده جان دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13307 هزاره 1- قرن 6-8ه.ق بقاياي قلعه كهنه زنده جان 18
  بخش مركزي - دهستان بالا ولايت - روستاي فروتقه عمومي بنا آب انبار 08/24/1385 16326 اواسط قاجاريه آب انبار فروتقه 19
  بخش مركزي - دهستان بالاولايت - روستاي جردوي عمومي بنا آسياب 08/27/1385 16481 اواسط قاجاريه آسياب جردوك 20
  شهر كاشمر- جنوب غربي ميدان امام علي (تقاطع خيابان 15 خرداد و خيابان حيدري) دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا منزل 11/06/1388 28209 پهلوي- معاصر خانه دانش 21
    دولتي تپه تپه 05/22/1384 13189 هزاره1 ق.م تپه پشت پشته 22
    دولتي تپه تپه 05/22/1384 13305 هزاره 1ه.ق تپه جن 23
    دولتي محوطه محوطه 05/22/1384 13185 صدراسلام محوطه دزد سرحوضك 24
    دولتي محوطه قبرستان 05/22/1384 13187 هزاره 1ق.م قبرستان دشت طلا آباد 25
    عمومي محوطه قبرستان 05/22/1384 13188 صفويه قبرستان نامق 26
   


   
سایر شهرستانها
ارتباط با ما
ورود به پنل

  کاشمر، خیابان حیدری، حاشیه میدان کعبه، خانه تاریخی دانشی             05155241312               05155241747 -  داخلی 8

kashmar_miras@yahoo.com          کد پستی: 9671619161               kashmar_chto
 
 
 
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق