• لیست بناهای ثبت شده
    آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
    شهر كاشمر (شمال شهر) - خيابان مزار وقفي بنا آرامگاه 1356/08/02 1488 قاجاريه كاشمر امامزاده سید مرتضی 1
    شهر كاشمر - خ فيض آباد - میدان امام-ابتدای خیابان شهریور17 وقفي بنا مسجد 12/25/1380 5152 قاجاريه كاشمر مسجد جامع کاشمر 2
    بخش مركزي - دهستان بالا ولايت - روستاي فروتقه خصوصي بنا يخچال 07/07/1381 6429 قاجاريه كاشمر یخچال قدیمی کاشمر 3
    شهر كاشمر - خ فاطمي - خیابان امام خمینی وقفي بنا باغ 03/10/1382 8738 صفويه - معاصر كاشمر باغمزار کاشمر(بقعه سيد حمزه) 4
    بخش كوهسرخ - روستای کریز دولتي بنا سد 08/02/1382 10458 قرن 7 ه . ق كاشمر بند شش طراز 5
    شهر كاشمر - خيابا ن مدرس - بلوار شاهد وقفي بنا آرامگاه 12/24/1383 11675 پهلوي دوم كاشمر آرامگاه مدرس 6
    شهر كاشمر- خيابان 15 خرداد (خ خاكي) وقفي بنا آرامگاه 04/05/1384 11925 اواخرقاجار كاشمر مقبره سيد اسماعيل نبوي 7
    شهر كاشمر- خيابان مدرس - جنبه تكيه ابوالفضلي وقفي بنا مسجد 04/05/1384 11926 اواخرقاجار كاشمر مسجد حاجي جلال 8
    شهر كاشمر - خيابان امام خميني - نبش چهارراه بهبودي خصوصي بنا منزل 04/05/1384 11927 قاجاريه كاشمر خانه احمد پناه 9
    شهر كاشمر - خيابان 15خرداد (خ خاكي) وقفي بنا آرامگاه 04/05/1384 11928 اواخرقاجار - اوايل پهلوي كاشمر مقبره افتخار التجار 10
    شهر كاشمر- خيابان امام خميني - ميدان مركزي شهر وقفي بنا مدرسه 04/05/1384 11929 اواخرقاجار كاشمر مدرسه حاج سلطان العلما 11
    شهر كاشمر - حاشيه ميدان مركزي شهر وقفي بنا رباط 04/05/1384 11930 اواخر قاجار كاشمر كاروانسراي امين 12
    بخش كوهسرخ - دهستان بررود - 15 كيلومتري روستاي اوندر وقفي بنا آرامگاه 05/22/1384 13181 قرن12-13ه.ق كاشمر مزار پشت پنجه پسر 13
    بخش مركزي - 2 كيلومتري جنوب شرقي روستاي قوژد عمومي بنا آسياب 05/22/1384 13182 اواخر صفويه كاشمر آسياب آبي طلا آباد 14
    بخش كوهسرخ - دهستان بررود - روستاي بند قراء عمومي بنا حمام 05/22/1384 13183 قاجاريه كاشمر حمام بند قراء 15
    بخش كوهسرخ - دهستان بررود - 15 كيلومتري شمال روستاي اوندر وقفي بنا آرامگاه 05/22/1384 13184 اواخر صفويه كاشمر مزار پشت پنجه پدر 16
    بخش مركزي - 2 كيلومتري روستاي قوژد دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13186 سلجوقي كاشمر بقاياي قلعه ريگ 17
    بخش مركزي - روستاي زنده جان دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13307 هزاره1- قرن 6-8ه.ق كاشمر بقاياي قلعه كهنه زنده جان 18
    بخش مركزي - دهستان بالا ولايت - روستاي فروتقه عمومي بنا آب انبار 08/24/1385 16326 اواسط قاجاريه كاشمر آب انبار فروتقه 19
    بخش مركزي - دهستان بالاولايت - روستاي جردوي عمومي بنا آسياب 08/27/1385 16481 اواسط قاجاريه كاشمر آسياب جردوك 20
    شهر كاشمر - جنوب غربي ميدان امام علي (تقاطع خيابان 15 خرداد و خيابان حيدري) دولتي(ميراث فرهنگي) بنا منزل 11/06/1388 28209 پهلوي - معاصر كاشمر خانه دانش 21
      دولتي تپه تپه 05/22/1384 13189 هزاره1 ق . م كاشمر تپه پشت پشته 22
      دولتي تپه تپه 05/22/1384 13305 هزاره 1ه.ق كاشمر تپه جن 23
      دولتي محوطه محوطه 05/22/1384 13185 صدراسلام كاشمر محوطه دزد سرحوضك 24
      دولتي محوطه قبرستان 05/22/1384 13187 هزاره1ق . م كاشمر قبرستان دشت طلا آباد 25
      عمومي محوطه قبرستان 05/22/1384 13188 صفويه كاشمر قبرستان نامق 26
     


     
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق