•  

  عکس  نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس 
  رضا یوسفی
  رئیس اداره شهرستان کاشمر

   
  مدیر اداره 55241312
   
    
  ردیف  نام و نام خانوادگی و سمت شماره مستقیم داخلی
  1 کارشناس ارشد میراث فرهنگی و ناظرستادی معاونت میراث فرهنگی  55241747 -
  2 کارشناس اداری - صنایع دستی - سرمایه گذاری و اشتغال 55241747 -
  3  دبیرخانه و بایگانی 55241747 -
  4 یگان حفاظت 55241747 -
  5  پشتیبانی و تدارکات 55241747 -
   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق