روستای تاریخی و پلکانی ایور
مکاننزدیکی شهر ریوش
ایور که احتمالاً به معنای (آب ور) بوده است که معنای دیگر آن، (ایوار) محل غروب خورشید می باشد . ایور کنونی در حدود 250 سال پیش توسط 30 نفر که مالدار بوده اند واز ناحیه ای به نام طعلستان آمده بودند بنیاد شد. محل اولین خانه ها تیغ محله (تپه بزرگ وپر از ارتفاع تیز) بوده است که درآن خانه اتاقهایی بوده که هر یک یا دو اتاق متعلّق به یک خانواده بوده‌است و بعدهااین افراد زیاد شده‌اند و ایور را ساخته‌اند.
ایوری که در قدیم وجود داشت شاید قبل از اسلام و حدود ۴۰۰ سال یا بیشتر یا کمتر، کم کم خراب شده و از بین رفته و حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال بعد افراد دیگری به اینجا مهاجرت کرده‌اند و اینجا را ساخته‌اند منظور همان ۳۰ نفر است. می‌گویند در خیلی قدیمها ایور و اطراف آن خیلی سر سبز بوده و آب فراوان داشته برای همین به آن آب آور گفته بودند و کم کم این کلمه طی صدها سال به ایور تغییر نام داد.سنگ نوشته‌هایی که از زیر خاک پیدا شده، می‌گویند به خط می‌چکی نوشته شده و کسی نمی‌تواند آنها را بخواند و یعنی احتمال اینکه ایور اولّیه شاید از زمان قبل از اسلام وجود داشته‌است بسیار زیاد است .


ارتباط با ما
سایر شهرستانها
خدمات الکترونیک
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق